Järnvägshistoria Haparanda

En mer utförlig historisk beskrivning om Järnvägens tillkomst till Haparanda finns på denna hemsida.

5 apr. 2010

En vy mot staden sedd från Järnvägsstation

Järnvägsstation Haparanda under byggnadstiden


Bilden tillhör Roland Johansson, Skellefteå
Det är fritt att komplettera information och historik om bilderna.

Markarbeten under byggnation av järnvägsstation Haparanda

Markarbeten invid järnvägsstation. Här krävdes en hel del muskelkraft med spett och spade. Till höger i bakgrunden syns en av bostadshusen som byggdes för järnvägspersonal utmed Ringvägen, numera Järnvägsgatan. Bilden är från omkring 1918.
Bilden tillhör Stig-Inge Gustavsson Linköping
Det är fritt att komplettera information och historik om bilderna.

Rallare bygger järnväg på strandplan Haparanda 1914


Rallarna tar en paus för fotografering i arbetet med anläggning av hamnspåret året 1914 i Haparanda. I bakgrunder ser vi den s.k. spruthuset på standplan.
Bilden finns på biblioteket i Haparanda.
Det är fritt att komplettera information och historik om bilderna.
Här tar järnvägsrallarna paus för fotografering vid bygget av järnvägsbron över Torne älv omkr år 1917-18. Bron invigdes år 1919.
Bilden tillhör Stig-Inge Gustavsson Linköping
Det är fritt att komplettera information och historik om bilderna.
Järnvägsbron över Torne älv till Finland blev klar år 1919, strax efter första väldskriget. På bilden är järnvägsbron bruten vilken hände under andra världskriget.
Bilden tillhör Doris Olsson Sandviken
Det är fritt att komplettera information och historik om bilderna.

Bäverbäcks station omkring 1916-1917


Bäverbäcks station omkring 1916-1917 som var station för Vojakkala i Haparanda.
Det är fritt att komplettera information och historik om bilderna.
Kortet tillhör Doris Olsson i Sandviken.

3 apr. 2010

Kortet tillhör Doris Olsson i Sandviken.
Det är fritt att komplettera information och historik om bilderna.
Kortet tillhör Doris Olsson i Sandviken.
Det är fritt att komplettera information och historik om bilderna.
Kortet tillhör Doris Olsson i Sandviken.
Det är fritt att komplettera information och historik om bilderna.
Kortet tillhör Doris Olsson i Sandviken.
Det är fritt att komplettera information och historik om bilderna.

Kortet tillhör Doris Olsson i Sandviken.
Det är fritt att komplettera information och historik om bilderna.
Kortet tillhör Doris Olsson i Sandviken.
Det är fritt att komplettera information och historik om bilderna.
Kortet tillhör Doris Olsson i Sandviken.
Det är fritt att komplettera information och historik om bilderna.

Damms Café vid den provisoriska järnvägsstationen i Haparanda


Damms Café vid den provisoriska järnvägsstationen i Haparanda
Första tåget anländer till Haparanda Provisoriska Järnvägsstation år 1915 på Strandplan.
Kortet tillhör Doris Olsson i Sandviken.
Det är fritt att komplettera information och historik om bilderna.